Špičkové elektronické systémy

CUTTER Systems byl založen v roce 2008, v současnosti má téměř 100 zaměstanců a realizovaných více než
150 projektů.

Granty

Výzkumné a vývojové projekty EU

Významné projekty společnosti jsou realizovány s dotační podporou evropských strukturálních fondů.

Zapojeni jsme v programech pro rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace.

UWB

Projekt Vývoj monitorovacího systému na bázi UWB lokalizace je zaměřen na kompletní vývoj, výzkum a implementaci technologie lokalizaci objektů na bázi využití UWB (Ultra Wide Band) v reálném čase.

Technologie UWB pracuje v pásmu 3 až 6 GHz a umožňuje dosahovat v uzavřených prostorách velmi vysoké přesnosti lokalizace - lepší než ±1 m. To nejen že dává možnost zvýšit užitnou hodnotu vyvíjených systémů, ale díky zvýšené přesnosti a tím i možnosti reálně dosáhnout 3D lokalizace výrazným způsobem rozšiřuje oblast využitelnosti těchto systémů a vytváří celé spektrum dalších potenciálních aplikací. Projekt je spolufinancován z Evropské unie.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OPPIK, podprogram APLIKACE – 1. výzva

SEVP

Projekt Vývoj univerzální platformy pro sledování efektivity výrobního procesu je zaměřen na vývoj univerzální platformy, která umožňunje automatizovaný i individuální sběr dat. Sleduje a zpracovává vybrané veličiny a parametry charakterizující jakýkoliv výrobní proces s cílem jeho zefektivnění. Platforma je aplikovatelná napříč všemi průmyslovými odvětvími i napříč regiony, státy nebo kontinenty. Projekt je spolufinancován z Evropské unie.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OPPIK, podprogram APLIKACE – 1. výzva