Špičkové elektronické systémy

CUTTER Systems byl založen v roce 2008, v současnosti má téměř 100 zaměstanců a realizovaných více než
150 projektů.

Granty

Výzkumné a vývojové projekty EU


 

Významné projekty společnosti jsou realizovány s dotační podporou evropských strukturálních fondů.
Zapojeni jsme v programech pro rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace.

WAS

Projekt Vývoj systému pro zvýšení bezpečnosti v průmyslových provozech je zaměřen na kompletní vývoj, a uvedení do reálného provozu systému, který ařeší zvýšení bezpečnosti pracovníků v náročných průmyslových provozech, ve kterých se využívá těžká mechanizace.

Základním prvkem systému budou HW komponenty umístěné na pracovních strojích (řídící jednotka) a pracovnících (identifiáční TAG). Na základě některé z moderních technologií rádiové komunikace pak bude probíhat komunikace mezi jednotlivými zařízeními a určována jejich vzájemná poloha.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK - Výzva I programu Aplikace ITI Olomouc

LCA

Projekt Vývoj systému pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech je zaměřen na kompletní vývoj systému, který řeší nebezpeční srážky chodce, případně automobilu s železničním vozidlem na chráněných i nechráněných vlakových přejezdech.

V rámci plánovaných VaV aktivit bude vyvinut elektronický informační systém založený na technologiích A-RFID a BlueTooth, který umožní zvýšit informovanost chodců a řidičů prostřednictvím aplikace instalované v mobilním telefonu, případně jiném zařízení (např. navigace) o stavu přejezdu, případně o blížícím se železničním vozidle.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK - Výzva I programu Aplikace ITI Olomouc

UWB

Projekt Vývoj monitorovacího systému na bázi UWB lokalizace je zaměřen na kompletní vývoj, výzkum a implementaci technologie lokalizaci objektů na bázi využití UWB (Ultra Wide Band) v reálném čase.

Technologie UWB pracuje v pásmu 3 až 6 GHz a umožňuje dosahovat v uzavřených prostorách velmi vysoké přesnosti lokalizace - lepší než ±1 m. To nejen že dává možnost zvýšit užitnou hodnotu vyvíjených systémů, ale díky zvýšené přesnosti a tím i možnosti reálně dosáhnout 3D lokalizace výrazným způsobem rozšiřuje oblast využitelnosti těchto systémů a vytváří celé spektrum dalších potenciálních aplikací. Projekt je spolufinancován z Evropské unie.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OPPIK, podprogram APLIKACE – 1. výzva

SEVP

Projekt Vývoj univerzální platformy pro sledování efektivity výrobního procesu je zaměřen na vývoj univerzální platformy, která umožňunje automatizovaný i individuální sběr dat. Sleduje a zpracovává vybrané veličiny a parametry charakterizující jakýkoliv výrobní proces s cílem jeho zefektivnění. Platforma je aplikovatelná napříč všemi průmyslovými odvětvími i napříč regiony, státy nebo kontinenty. Projekt je spolufinancován z Evropské unie.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OPPIK, podprogram APLIKACE – 1. výzva