Špičkové elektronické systémy

Společnost CUTTER Systems byla založena v roce 2008, v současnosti má téměř 100 zaměstanců a realizovaných více než
150 projektů.

Politika kvality

Pro zajištěni tvorby, udržováni, rozvoje a trvalého zlepšování systému managementu kvality ve společnosti CUTTER Systems spol. s r.o. je stanovena následující politika kvality, která je vhodná pro účely a kontext společnosti a podporuje její strategické zaměření:

  • Základní orientaci společností je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem v oblasti vývoje software, vývoje hardware, výroby, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a konzultační činnost v oblasti informatiky, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka. ale i pro zaměstnance společnosti,

  • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňující kvalitu poskytovaných služeb,

  • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu kvality,

  • trvalým cílem je neustále zlepšování naši činnosti a zabezpečování kvality námi poskytovaných služeb,

  • významnou spoluúčast na poskytovaných službách mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet neustálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci,

  • vytvářet odpovídající podmínky pro vzděláváni zaměstnanců společnosti v oblasti vývoje software, vývoje hardware, výroby, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízeni a konzultační činnost v oblasti informatiky.

 

Prostějov 1. 6. 2018

 

Martin Řezáč

Jednatel společnosti