Špičkové elektronické systémy

Společnost CUTTER Systems byla založena v roce 2008, v současnosti má téměř 100 zaměstanců a realizovaných více než
150 projektů.

VÝVOJ SOFTWARE

Od nápadu k prototypu a finálnímu produktu

Oproti konkurenci naši specialisté vidí "pod povrch" elektroniky. Elektronické systémy, které vyvíjíme jsou těsně spjaty se softwarem.

Díky mnohaletým zkušenostem dokážeme vyvinout webové, mobilní, serverové aplikace, informační systémy a průmyslový software.

Dokážeme pro Vás realizovat software od analýzy, vývoje, testování až po uvádění do provozu u jednoduchých projektů, ale i u projektů s extrémní složitostí.

Potřebujete pouze poradit nebo se zeptat? Dokážeme Vám pomoci s realizací jen části Vašeho projektu. Máte-li zájem pouze o analýzu, nebo jen testování či dokumentaci, pak jste na správném místě.

Co Vám nabízíme

Využíváme široké škály programovacích jazyků. Vždy vybíráme programovací jazyk, který maximálně vyhoví Vašim požadavkům a šetří Vaše náklady:

  • C, C++, C#, Java, Swift, UML a JavaScript, CSS, HTML5.
  • Vaše aplikace dokážeme rozpohybovat na databázích PostgreSQL, MS SQL, MySQL a MariaDB.
  • Využíváme platforem na bázi operačního systému Windows, Linux, UNIX a speciálních embedded OS.
ANALÝZA A NÁVRH

Kvalitní analýza a návrh systému jsou kritickou částí jeho zrodu. Představují záruku porozumění mezi zákazníkem a dodavatelem a zajišťují, aby finální produkt tvořil konzistentní a vysoce kvalitní celek. Výsledkem této fáze je detailní katalog požadavků, na jehož základě mohou programátoři zahájit vývojářské práce. Slouží zároveň také jako podklady pro budoucí testovací scénáře a dokumentaci.

PROTOTYP

Prototyp je vynikajícím nástrojem pro představení vybraných částí připravovaného systému klientovi. Tato ukázka dá zákazníkovi představu, jak bude systém v klíčových částech vypadat a pracovat. Je zde tedy ještě veliký prostor pro upřesnění projektu / aplikace ještě před vlastním programováním celé aplikace.

PROGRAMOVÁNÍ

Programování představuje vlastní zpracování aplikace / systému ve zvoleném programovém prostředí s využitím profesionálních podpůrných vývojových nástrojů, frameworků, atd. Připravený systém přechází k testování, kde jsou odstraněny technické chyby různého charakteru.

TESTOVÁNÍ

Před tím, než se k Vám dostane jakákoliv verze produktu probíhá interní testování. Až po tomto procesu se Vy, jako zákazník dostáváte k produktu ve fázi tzv. UAT, tedy User Acceptance Testing. Zhodnotíte, zda systém odpovídá požadavkům, které jste stanovili.
Na základě Vašich požadavků lze testy kombinovat a provést je náročnější a rozsáhlejší.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Máme zkušenosti s nasazením projektů do různých prostředí. Naše softwarové produkty beží jak v "chladu serveroven" s vysokou dostupností s vysokou mírou heterogenity. Tak v extrémním výbušném, prašném a vlhkém prostředí (těžební průmysl, armáda, nemocnice).

Způsob implementace díla do cílového prostředí konzultujeme se zákazníky už v první fázi při analýze Vašeho produktu. Migrace dat ze stávajícího systému provádíme tak, abyste změnu nepoznali a byla bezvýpadková. Integraci systému, tedy propojení nového systému s Vašimi stávajícími aplikacemi vždy provádíme tak, aby byl zajištěn bezproblémový a bezvýpadkový chod. Šetříme Vám tak náklady.

ŠKOLENÍ, ÚDRŽBA A DALŠÍ VÝVOJ

Budoucí obsluhu vždy pečlivě proškolíme a naučíme všemu, co je zapotřebí.

Požadavky na projekty se obvykle mění spolu s růstem organizace a proměnou vnějších a vnitřních faktorů. Všechny projekty vyvíjíme s pohledem do budoucnosti. Důraz klademe především na rozšiřitelnost, editaci a případnou integraci s dalšími systémy.