Špičkové elektronické systémy

CUTTER Systems byl založen v roce 2008, v současnosti má téměř 100 zaměstanců a realizovaných více než
150 projektů.

NBT-01

NB IoT Měřící jednotka

  • Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv dle vyhlášky č. 229/2008 Sb. (doporučení SÚKL "DIS-15 verze 4")
  • Montitorování teploty při přepravě a skladování zboží
  • Monitorování teploty při přepravě krve/derivátů
  • Univerzální datalogger s online nebo offline přenosem naměřených hodnot

Dokáže měřit a monitorovat teplotu, vlhkost. 

Možnost připojení čidel dalších veličin jako např. měření diferenciálního tlaku, radiace aj.

NBT-01 NB IoT Měřící jednotka