Špičkové elektronické systémy

Společnost CUTTER Systems byla založena v roce 2008, v současnosti má téměř 100 zaměstanců a realizovaných více než
150 projektů.

MONITORING STROJŮ

Sledování polohy a provozních veličin strojů a výrobních linek

Dokážeme online sledovat stavy strojů, robotů a výrobních linek. Získáte okamžitý přehled o tom, v jakém stavu se stroje nachází. A to včetně dalších mnoha informací na základě Vašich požadavků.

Náš systém Vám umožňuje v reálném čase sledovat stavy strojů a výrobních linek. Vidíte tak různé provozní stavy strojů, výrobní a nevýrobní časy a příčiny prostojů.

MS Systém monitoringu strojů

Systém MS je složen ze dvou základních částí. Z online aplikace, která umožňuje uživateli sledovat stav strojů, robotů a výrobních linek. A z části čidel, která sledují parametry robotů, výrobních linek nebo jiných zařízení.

V online aplikaci můžete provádět různé statistiky a výpisy. Pohodlně zjistíte jaký je výkon jednotlivých strojů, četnost kontrol, oprav, kdo stroj obsluhuje a mnoho dalších užitečných informací.

Sledované veličiny, parametry a další vlastnosti nastavíme přesně dle Vašich představ a potřeb.

Výhody:

  • Zvýšení kvality a optimalizace výroby
  • Identifikace rezerv ve vytíženosti strojů, jejich obsluhy a pracovníků údržby
  • Zvýšení produktivity
  • Snížení nákladů na výrobní proces

 

 

 

Co Vám nabízíme

  • Systém analyzuje data a vytváří automaticky grafické výstupy.
  • Dokáže sledovat časy výrobních cyklů a délky časů seřízení stroje.
  • Sledovat teploty a vývoj teplot stroje.
  • Sledovat příčiny prostojů.
  • Umožňuje exportovat historická data pro další analýzy.
  • Součástí systému je také možnost sledování docházky zaměstnanců a jejich přítomnost na pracovišti.